Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
18699
Rejestr zmian
3507
Redakcja biuletynu
1600
Stanowiska
1587
Statystyka
1482
Osoby:
706
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
625
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo
616
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
532
Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela
517
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
496
Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...
470
Regulaminy w SP Dunowo: Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych...
427
Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów
410
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe...
217
STATUT SZKOŁY: Statut szkoły obowiązujący od 27 listopada 2017 r.
163
STATUT SZKOŁY: Statut 29.09.2016 do 26.11.2017 r.
39