Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
22020
Rejestr zmian
3725
Redakcja biuletynu
1703
Stanowiska
1675
Statystyka
1566
Osoby:
706
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
692
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo
675
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
583
Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela
581
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
562
Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...
519
Regulaminy w SP Dunowo: Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych...
514
Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów
485
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe...
255
STATUT SZKOŁY: Statut szkoły obowiązujący od 27 listopada 2017 r.
254
STATUT SZKOŁY: Statut 29.09.2016 do 26.11.2017 r.
105
Aktualności: Podręczniki i programy nauczania 2018-19
35