Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
15365
Rejestr zmian
2823
Stanowiska
1382
Redakcja biuletynu
1343
Statystyka
1247
Osoby:
706
PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014
520
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
492
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo
478
Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia
450
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
403
Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela
385
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
348
Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie
339
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
332
Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...
327
Regulaminy w SP Dunowo: Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych...
296
Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów
278
Program Profilaktyki: Program Profilaktyki SP w Dunowie
178
Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy na rok 2016-17
125
Program Profilaktyki: Program Profilaktyki 2016-17
124
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe...
75
Regulamin Rady Rodziców: Regulamin RR SP Dunowo
57