Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
17163
Rejestr zmian
3291
Redakcja biuletynu
1520
Stanowiska
1517
Statystyka
1411
Osoby:
706
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
583
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo
573
Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS
487
Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela
474
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
443
Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...
419
Regulaminy w SP Dunowo: Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych...
381
Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów
366
Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe...
166
STATUT SZKOŁY: Statut szkoły obowiązujący od 27 listopada 2017 r.
95
STATUT SZKOŁY: Statut 29.09.2016 do 26.11.2017 r.
20