Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

Rejestr zmian

24 października 2017 11:10 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
24 października 2017 11:10 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
10 października 2017 11:09 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny Adriana Bicz.
10 października 2017 11:09 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny Adriana Bicz.
01 lipca 2017 22:50 (spdunowo@op.pl) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny Marlena Szuwalska.
01 lipca 2017 22:50 (spdunowo@op.pl) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Szkoły Iwona Moszyńska.
19 czerwca 2017 15:33 (azglinicka) Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe...: Dodanie załącznika [regulamin_przyznawania_stypendium_za_wyniki_w_nauce_lub_osiagniecia_sportowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2017 15:45 (azglinicka) Regulamin Rady Rodziców: Regulamin RR SP Dunowo: Dodanie załącznika [regulamin_rady_rodzicow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2017 15:43 (azglinicka) Regulamin Rady Rodziców: Regulamin RR SP Dunowo: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2016 22:35 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki 2016-17: Dodanie załącznika [program_profilaktyki_201617.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2016 22:35 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki 2016-17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2016 22:35 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy na rok 2016-17: Dodanie załącznika [program_wychowawczy_201617.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2016 22:35 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy na rok 2016-17: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 19:44 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz szkoły Monika Majcher.
12 lutego 2016 23:43 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
12 lutego 2016 23:42 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
12 lutego 2016 23:42 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
12 lutego 2016 23:41 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny Górska Beata, Zglinicka Agata.
12 lutego 2016 18:57 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz szkoły -.
12 lutego 2016 18:55 (azglinicka) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: pedagog szkolny Górka Beata, Zglinicka Agata.
12 lutego 2016 18:45 (azglinicka) Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 lutego 2016 18:39 (spdunowo@op.pl) Komunikaty: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarza szkoły w Szkole...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2016 13:09 (spdunowo@op.pl) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2016 11:40 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2016 11:39 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2016 11:30 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Opublikowanie dokumentu.
30 stycznia 2016 11:30 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2016 11:29 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2016 11:28 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2016 11:28 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2016 11:25 (azglinicka) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 stycznia 2016 13:41 (spdunowo@op.pl) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 stycznia 2016 13:40 (spdunowo@op.pl) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 stycznia 2016 14:52 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:51 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki SP w Dunowie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:49 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki SP w Dunowie: Dodanie załącznika [roczny_program_profilaktyki_spd_20152016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:49 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki SP w Dunowie: Dodanie załącznika [program_profilaktyki__spd_20152017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:48 (azglinicka) Program Profilaktyki: Program Profilaktyki SP w Dunowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:48 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Dodanie załącznika [roczny_program_wychowawczy_spd_20152016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:48 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Dodanie załącznika [program_wychowawczy_spd_20152017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2016 14:47 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Usunięcie załącznika [program_wychowawczy_sp_w_dunowie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2015 16:14 (azglinicka) Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów: Dodanie załącznika [zalacznik_3duplikat_swiadectwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2015 16:13 (azglinicka) Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów: Dodanie załącznika [zalacznik_2duplikat_karty_rowerowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2015 16:13 (azglinicka) Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów: Dodanie załącznika [zalacznik_1duplikat_legitymacji_szkolnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2015 16:13 (azglinicka) Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów: Dodanie załącznika [procedura_wydawania_duplikatow_legitymacji_szkolnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2015 16:13 (azglinicka) Duplikaty dokumentów szkolnych: Procedura wydawania duplikatów: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:16 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:14 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [samowolne_opuszczenie_szkoly_przez_ucznia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)