SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE

Rejestr zmian

10 października 2014 12:14 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [stwierdzenie_dewastacji_mienia_szkolnego_lub_cudzej_wlasnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:13 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [stwierdzenie_u_ucznia_objawow_stosowania_prtzemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:13 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [udzielenie_uczniom_pierweszej_pomocy_przedlekarskiej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:13 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [sytuacje_zachowania_agresywnego_ze_strony_uczniow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:12 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [wymuszeniakradzieze_bojki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:12 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [zakocanie_przez_ucznia_toku_lekcji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:12 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [znalezienie_na_terenie_szkoly_substancji_przypominajacych_narkotyki_lub_inne_srodki_odurzajace.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:12 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [zniszczenie_dziennika_lekcyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:12 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [przemoc_ze_strony_uczniow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [procedury_postepowania_w_sytuacjach_niepozadanychwykaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [procedura_dziecko_przewlekle_chore_docx.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [postepowanie_w_przypadku_stwierdzenia_palenia_tytoniu_przez_ucznia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [postepowanie_w_przypadku_czynu_o_stsounkowo_niskiej_szkodliwosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [postepowanie_w_przypadku_czynu_o_duzej_szkodliwosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:11 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [posiadanie_przez_ucznia_przedmiotow_niedozwolonych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:10 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [podejrzenie_ze_uczen_jest_pod_wplywem_alkoholu_narkotykow_itp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:10 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [podejrzenie_ze_uczen_posiada_przy_sobie_substancje__przypominajaca_narkotyki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:10 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [otrzymanie_zgloszenia_o_podlozonym__ladunku_wybuchowym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:10 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [otrzymanie_informacji_o_molestowaniu_dziecka_w_rodzinie_lub_srodowisku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:10 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [nieobecnosci_ucznia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:09 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [naruszenie_nietykalnosci_osobistej_nla_lub_pracownika_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:09 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [kradziez_na_tertenie_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2014 12:09 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [informacja_ze_uczen_uzywa_alkoholu_itp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2014 23:55 (azglinicka) Regulaminy w SP Dunowo: Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych...: Dodanie załącznika [regulamin_korzystania_z_darmowych_podrecznikow_sp_dunowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 22:00 (azglinicka) Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS: Dodanie załącznika [zasady_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego_sp_dunowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 22:00 (azglinicka) Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 22:00 (azglinicka) Dziennik elektroniczny LIBRUS: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:59 (azglinicka) Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela: Dodanie załącznika [kodeks_etyczny_nauczyciela.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:59 (azglinicka) Kodeks Etyczny Nauczyciela: Kodeks Etyczny Nauczyciela: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:57 (azglinicka) Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo: Dodanie załącznika [regulamin_dowo+enia_uczni+w.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:56 (azglinicka) Regulaminy w SP Dunowo: Regulamin dowozu uczniów SP Dunowo: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:55 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie załącznika [procedura_wystawiania_nagany_dyrektora_szko+éy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:55 (azglinicka) Zachowanie ucznia: Procedury - zachowanie ucznia: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:54 (azglinicka) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Dodanie załącznika [procedura_udzielania_pomocy_pp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:53 (azglinicka) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:49 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Dodanie załącznika [program_wychowawczy_sp_w_dunowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:48 (azglinicka) Program Wychowawczy Szkoły: Program Wychowawczy SP w Dunowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:41 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_zajecia_techniczne_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:41 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_zajkomputerowe_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:40 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_wychfiz_ii_etapz_orzeczeniem.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:40 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_religia_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:40 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_religia_i_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:40 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_przyroda.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:40 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_plastykaz_orzeczeniem.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:39 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_plastyka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:39 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_muzyka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:39 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_matematyka_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:39 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_j_angielski_klasa_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2014 21:39 (azglinicka) PSO w SP w Dunowie: Przedmiotowe Systemy Oceniania 2013/2014: Dodanie załącznika [pso_j_angielski_klasa_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 2823
Realizacja: Superszkolna.pl